Αναβολή της κλήρωσης για το μεγάλο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του  
28ου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. H κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 29/09/09
 
 ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
στο 28ο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης


1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποκτούν όλοι με την αγορά ενός βιβλίου των εκδόσεων Διά Βίου κατά τη διάρκεια του 28ου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης.  Αγορά περισσοτέρων βιβλίων σημαίνει περισσότερες συμμετοχές στο Διαγωνισμό.

2.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου 2009 στην έδρα των εκδόσεων Δια Βίου, από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Οι Εκδόσεις Δια Βίου διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τους.

3.  Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Δια Βίου. Ο νικητής θα ενημερωθεί και τηλεφωνικά για τον τρόπο παραλαβής του δώρου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της κλήρωσης.


4.  Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένα PlayStation 3 ή ένα Ηλεκτροκίνητο Παιδικό Αυτοκινητάκι (κατά επιλογή του νικητή).Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με άλλο και δεν εξαργυρώνεται. Κατά την παράδοση του δώρου θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του για εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας και θα υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου. Αν ο νικητής του διαγωνισμού είναι μικρότερος των 18 ετών, το δώρο μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών τη γονική του μέριμνα.

5.  Ο νικητής μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού αν για οποιοδήποτε λόγο: (α) δεν υπογράψει τη δήλωση παραλαβής του δώρου, (β) δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, (γ) αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με αυτόν για την παραλαβή του δώρου και (δ) δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του δώρου.

6.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από τις Εκδόσεις Δια Βίου για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για διαφημιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα.


7.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων.

 


     
ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
στην 6ης Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης

1.  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό αποκτούν όλοι με την αγορά ενός βιβλίου των εκδόσεων Διά Βίου κατά τη διάρκεια της 6ης Διεθνής Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Αγορά περισσοτέρων βιβλίων σημαίνει περισσότερες συμμετοχές στο Διαγωνισμό.

2.  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2009 στην έδρα των εκδόσεων Δια Βίου, από την οποία θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Οι Εκδόσεις Δια Βίου διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης με νεότερη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα τους.

3.  Το αποτέλεσμα της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα των εκδόσεων Δια Βίου. Ο νικητής θα ενημερωθεί και τηλεφωνικά για τον τρόπο παραλαβής του δώρου, η οποία μπορεί να γίνει μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την ημερομηνία της κλήρωσης.


4.  Το δώρο του Διαγωνισμού είναι ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται με άλλο και δεν εξαργυρώνεται. Κατά την παράδοση του δώρου θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του για εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας και θα υπογράψει σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου. Αν ο νικητής του διαγωνισμού είναι μικρότερος των 18 ετών, το δώρο μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών τη γονική του μέριμνα.

5.  Ο νικητής μπορεί να ακυρωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού αν για οποιοδήποτε λόγο: (α) δεν υπογράψει τη δήλωση παραλαβής του δώρου, (β) δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους, (γ) αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με αυτόν για την παραλαβή του δώρου και (δ) δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα για την παραλαβή του δώρου.

6.  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην τήρηση και επεξεργασία των στοιχείων του από τις Εκδόσεις Δια Βίου για τους σκοπούς του διαγωνισμού και για διαφημιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

7.  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των ανωτέρω όρων.